Important that we act now before it's toolate!!

Mina Tankar, Allmänt, Motivation, Pepp, Självförtroende, Wicca, Det Mystiska m,m / Djur, Kärlek, Människor, animals, human, krig, love, nature, pay it foward, peace, politik, värde / Permalink / 0

Written in Swedish further down!

Skrivet på svenska längre ner!

English:

🌍⛔LONG BUT IMPORTANT INPUT⛔🌍

I get so sad and angry when I see and read all the shit about the violence and power gaps that happen in the world. 😢

And worse it will be more for every day.

Shootings, bombings, murders, burglary, rape, abuse in all its forms, destruction, crazy politics, egoism, nature destruction, etc.

We will destroy ourselves shortly with a new war.

And then nature will be tired of us and take back what we do not care for and are grateful for. ⏳


Imagine what Mother Earth really gives us? 🌱🌍💧🔥🌬️

And what do we give as a thank you?

We wreck, litter, animals eradicated and we produce so terribly much unnecessary shit just to earn money to get even more power.

We do not need that, just because it's comfortable.

We are not worthy of Mother Earth as we treat her.


I am a very open person and see people for what they have in their hearts.

I'm an odd Empath Wicca, INFJ, Pan-Sapio Sexual Person.

But some of me think, imagine how the world would turn out if everyone had thought like a wicca, hippie or buddhist?

There would have been more love for nature and people, which "color", were the person comes from, rich, poor and so on, because we are all equal on the inside.


We are born innocent with good heart.

We are shaped by what we see and grow up in.

We all belong to Mother Earth, what is it that says that a particular "breed / color", layout, appearance, status, etc. is "best"?

We need each other !!

We are all born here, so we all belong to this world !! 💞👁️🗨️👂🧠🤝


Imagine what we could have done then?

Imagine what we had achieved and made the world grow and get the best it could be.

If we had thought and felt more with love.


Just start giving a smile to people on the street, pay it forward with a good deed every day, source sorting, stop using single items, treat animals and others that you want to be treated!

Give and take! ♻️

Get together for a better policy not an adult sandbox!

Please start listening and watching !! 🙏


Many should se American Horror Story's season cult or teen wolf's latest.

There is something in it.

Fear and hate scare us !!

It turns us against each other.

There is more hate and concern than love and respect!

And this ruins us.


Please share this so we can spread love and understanding and start turning everything before it's late !!!!


Svenska:

🌍⛔LÅNGT MEN VIKTIGT INLÄGG⛔🌍

Man blir så ledsen och arg när man ser och läser allt skit om våld och maktgalenheter som händer i världen. 😢

Och värre blir det för var dag... 

Skjutningar, bombningar, mord, inbrott, våldtäkter, misshandel i alla dess former, förstörelse, galen politik, egoism, naturförstörelser osv....

Vi kommer förinta oss själva inom kort med ett nytt krig....

Och då kommer naturen vara trött på oss och ta tillbaka sitt som vi inte tar hand om och är tacksamma över. ⏳


Tänk vad moder jord egentligen ger oss? 🌱🌍💧🔥🌬️

Och vad ger vi som tack?

Vi skövlar, skräpar ner, djur utrotas och vi producerar så fruktansvärt mycket onödigt skit bara för att tjäna pengar för att få ännu mer makt. 

Saker vi inte enns behöver för att det är bekvämt. 

Vi är inte värda moder jord så som vi behandlar henne. 


Jag är en väldigt öppen person och ser folk för vad dom har i hjärtat.

Jag är en udda Empath wicca, INFJ, Pan- Sapio Sexuell person. 

Men en del av mig tänker, tänk hur världen hade sätt ut om alla hade tänkt som en wicca, hippie eller buddist?

Det hade varit mer kärlek åt naturen och människor, vilken "färg" den än har eller kommer ifrån, rik, fattig eller läggning för vi är alla lika på insidan.

Vi är födda oskyldiga med gott hjärta. 

Vi formas av vad vi ser och växer upp i. 

Vi tillhör moder jord allihop, vad är det som säger att en särskild "ras/färg", läggning, utseende, status osv är "bäst"? 

Vi behöver varandra!! 

Vi är alla födda här, alltså tillhör vi alla denna värld!! 💞👁️‍🗨️👂🧠🤝


Tänk vad vi hade kunnat göra då?

Tänk vad vi hade uppnått och fått världen att växa och bli det bästa den kan vara. 

Om vi hade tänkt och känt mer med kärlek. 


Tex börja bara att ge ett leende till folk på gatan, pay it forward med en god gärning varje dag, källsortera, sluta anv engångs artiklar, behandla djur och andra som du själv vill bli behandlad!! 

Ge och ta! ♻️

Se till och få ihop en bättre politik inte en vuxen sandlåda! 

Snälla börja lyssna och se!! 🙏


Många borde glo American Horror Storys säsong cult eller teen wolfs senaste. 

Det ligger något i det.

Rädslan styr oss!!

Den vänder oss imot varandra. 

Det blir mer hat och oro än kärlek och respekt! 

Och detta förgör oss.


Snälla DELA DETTA så vi kan sprida kärlek och förståelse och börja vända på allt innan det är försent!!!! 


Earth warrior. 

https://youtu.be/71swxdSzY1w


Nature is speaking. 

https://youtu.be/WmVLcj-XKnM


Pay it Forward. 

https://youtu.be/X3ld9_p2bS0

\n
\n
 
Till top